Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  QUAN HỆ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Q.III-2017) (20-10-2017)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III - NĂM 2017

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2017 - VP CÔNG TY

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2017 - TOÀN CÔNG TY

 


Các tin khác đã đăng:
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (TT CỔ TỨC) (20-09-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (LN BÁN NIÊN) (18-08-2017)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Q.II-SAU KT) (15-08-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (KQGDCP) (01-08-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (LN Q.II) (21-07-2017)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (20-07-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (QT 6/2017) (18-07-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (14-07-2017)
    TS 4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (10-07-2017)
    TS 4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (04-07-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (03-07-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (03-07-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (27-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (13-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (15-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (16-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (16-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (15-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (09-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (12-05-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (11-05-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (09-05-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (09-05-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (04-05-2017)
    TS4 - THÔNG TIN THỦY SẢN (26-04-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (25-04-2017)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (20-04-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (19-04-2017)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017 (17-04-2017)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (13-04-2017)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.