Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN (15-03-2018)

- Nghị quyết Số 03/ NQ- HĐQT (V/v Hủy Chốt Danh Sách Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản)

- Nghị quyết 04/ NQ-HĐQT ( V/v Chốt Danh Sách Cổ Đông Tham Dự ĐHCĐ Thường Niên 2018)

- Thông Báo  Số 06/TB-TS4 ( Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Tham Dự ĐHCĐ thường niên 2018)

- Thông báo Số 01/TB- HĐQT ( V/v Hủy Chốt Danh Sách Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản)


Các tin khác đã đăng:
    Nghị quyết hủy lấy ý kiến CĐ (27-02-2018)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN ( Lấy Ý Kiến CĐ) (27-02-2018)
    Nghị Quyết HĐQT (08-02-2018)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Q.IV-2017) (22-01-2018)
    TS - BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017 (22-01-2018)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (LN Q.III/2017) (31-10-2017)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Q.III-2017) (20-10-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (TT CỔ TỨC) (20-09-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (LN BÁN NIÊN) (18-08-2017)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Q.II-SAU KT) (15-08-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (KQGDCP) (01-08-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (LN Q.II) (21-07-2017)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (20-07-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (QT 6/2017) (18-07-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (14-07-2017)
    TS 4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (10-07-2017)
    TS 4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (04-07-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (03-07-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (03-07-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (27-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (13-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (15-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (16-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (16-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (15-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (09-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (12-05-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (11-05-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (09-05-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (09-05-2017)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.