Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - THÔNG TIN THỦY SẢN (26-04-2017)

 

 

      90% CÁ TRA BÁN TẠI MỸ NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

 

Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, từ 1/9/2017, cá da trơn và cá tra được chính quyền Mỹ chính thức công nhận như là một loài cá da trơn, dù sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu sẽ phải chịu sự giám sát của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

xem tiếp>>
    (20-01-2017)
    Giá cá tra tăng vọt (11-10-2016)
    (--)
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (19-12-2018)

 

 

 - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÚA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

xem tiếp>>
    GIAI TRINH LOI NHUAN BÁN NIÊN 2018 ĐÃ SOÁT XÉT (04-09-2018)
    THÔNG BÁO GIAO DỊCH (30-05-2018)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (GT SỐ LIỆU) (12-04-2018)
TS4 - CBTT (BCTC NĂM 2020 - ĐÃ KIỂM TOÁN) (29-06-2021)

 

 

 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT - ĐĂ KIỂM TOÁN.

 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG - ĐĂ KIỂM TOÁN.

xem tiếp>>
    TS4-CBTT (CHỐT DS HỌP ĐHĐCĐ 2021) (10-05-2021)
    TS4-CBTT (HOÃN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2021) (18-03-2021)
    TS4 - CBTT (BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 2020) (28-01-2021)
TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2024 (24-04-2023)

 

 

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 - 2024

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 1 - 2024

- GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1- 2024

xem tiếp>>
    TS4-CBTT (BC QUẢN TRỊ NĂM 2023) (24-01-2023)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 -2023 (25-01-2024)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 -2023 (25-10-2023)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2020 (21-10-2020)

 

 

 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III.2020

 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III.2020

xem tiếp>>
    CÔNG BỐ THÔNG TIN (08-09-2020)
    NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ (21-07-2020)
    NGHỊ QUYẾT HĐQT (20-07-2020)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.