Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN (08-09-2020)

 - GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH

 - ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI


Các tin khác đã đăng:
    NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ (21-07-2020)
    BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2020 (20-07-2020)
    NGHỊ QUYẾT HĐQT (20-07-2020)
    TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (02-07-2020)
    BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (01-07-2020)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN (10-06-2020)
    BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 (28-05-2020)
    TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG 2020 (15-05-2020)
    ĐIỀU LỆ CÔNG TY (15-05-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (13-05-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (07-05-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (06-05-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (05-05-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (04-05-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (24-04-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (22-04-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (17-04-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (17-04-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (06-04-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (03-04-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (30-03-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (30-03-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (25-03-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (23-03-2020)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (20-01-2020)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN (23-10-2019)
    BAO CAO TAI CHINH TRƯỚC KIỂM TOÁN (21-10-2019)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN (11-09-2019)
    GIAI TRÌNH BAO CAO TAI CHINH (27-08-2019)
    BAO CAO TAI CHINH (16-08-2019)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.