Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG 2019 (18-07-2019)

 - BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG 2019


Các tin khác đã đăng:
    GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH BỔ SUNG (17-07-2019)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (08-06-2019)
    Tài liệu ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2019 (23-05-2019)
    GIAI TRÌNH LỢI NHUẬN QUY I 2019 (16-05-2019)
    GIAI TRÌNH LỢI NHUẬN QUY I 2019 (17-05-2019)
    THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐHCĐ BẤT THƯỜNG (06-05-2019)
    GIAI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (25-04-2019)
    BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 (23-04-2019)
    BAO CAO TAI CHINH (22-04-2019)
    BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (17-04-2019)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (05-04-2019)
    Tài liệu ĐHCĐ 2019 (05-04-2019)
    BAO CAO TAI CHINH (30-03-2019)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (22-02-2019)
    GIAI TRÌNH LỢI NHUẬN QUY IV 2018 (23-01-2019)
    GIAI TRÌNH LỢI NHUẬN QUY IV 2018 (23-01-2019)
    BAO CAO TAI CHINH (21-01-2019)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN (14-01-2019)
    THÔNG BÁO DỜI NGÀY THANH TOÁN CỔ TỨC 2016 (18-12-2018)
    BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (19-12-2018)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN (09-01-2019)
    BỔ NHIỆM NHÂN SỰ (17-12-2018)
    THÔNG BÁO GIAO DICH CỔ PHIỂU (15-11-2018)
    THONG BAO GIAO DICH (09-11-2018)
    GIAI TRÌNH LỢI NHUẬN QUY III 2018 (24-10-2018)
    BAO CAO TAI CHINH QUY III 2018 (20-10-2018)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (12-10-2018)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (08-10-2018)
    THONG BAO GIAO DICH (08-10-2018)
    Thông tin người phụ trách quản trị Công ty (03-10-2018)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.