Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
Giới thiệu Công ty

Công Ty Cổ Phần Thuỷ Sản Số 4, trước đây là Công ty XNK và Chế Biến Thủy Sản Đông Lạnh 4 trực thuộc Tổng Công ty Thuỷ Sản Việt Nam, được thành lập vào năm 1980 và chính thức hoạt động theo hình thức cổ phần hoá năm 2001, hơn 30 năm hoạt động kinh doanh và chế biến hàng thuỷ hải sản đông lạnh.
                                                   xem tiếp >>

 
TS4 - GIAO DỊCH CP (13-03-2014)

 

 


                               THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

                             CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

                                        
                                                      Download THÔNG BÁO

xem tiếp>>
TS4 - ĐHCĐ NĂM 2014 (28-02-2014)

 

 


                                           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014


   -   THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014
   -   GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI
   -   CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI  
   -   BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
   -   BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
   -   TỜ TRÌNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY
   -   TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
   -   BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

xem tiếp>>
TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2014 (07-04-2014)

 

 


- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

- BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014

xem tiếp>>
TS4 - BÁO CÁO NĂM 2013 (26-03-2014)

 

 


                                    BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

                         ( Số liệu đã được Kiểm toán )

                                
                                                   Download Báo cáo

                                                  Giải trình kết quả Báo cáo sau Kiểm toán

xem tiếp>>
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 
320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361 - 39543 363      Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400
Người công bố thông tin : Bà Đào Thị Bích Hằng -  Tel : 08.39543 363  , HP : 0913911468 
© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.