Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - THÔNG TIN THỦY SẢN (26-04-2017)

 

 

      90% CÁ TRA BÁN TẠI MỸ NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

 

Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, từ 1/9/2017, cá da trơn và cá tra được chính quyền Mỹ chính thức công nhận như là một loài cá da trơn, dù sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu sẽ phải chịu sự giám sát của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

xem tiếp>>
    (20-01-2017)
    Giá cá tra tăng vọt (11-10-2016)
    (--)
GIAI TRINH LOI NHUAN BÁN NIÊN 2018 ĐÃ SOÁT XÉT (04-09-2018)

 

 

 - GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN BÁN NIÊN 2018 ĐÃ SOÁT XÉT

xem tiếp>>
    THÔNG BÁO GIAO DỊCH (30-05-2018)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (GT SỐ LIỆU) (12-04-2018)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (QT 6/2017) (18-07-2017)
BAO CAO TAI CHINH QUY II 2018 ĐA SOAT XET (16-08-2018)

 

 

 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II 2018 ĐÃ SOÁT XÉT

 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II 2018 ĐÃ SOÁT XÉT

xem tiếp>>
    BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 6 THANG 2018 (25-07-2018)
    NGHI QUYET 06/2018/HĐQT (26-06-2018)
    BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018 (27-04-2018)
BO SUNG DANH SACH NGUOI LIEN QUAN (09-08-2018)

 

 

 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ SUNG DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI MỤC V.1

xem tiếp>>
    BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (09-08-2018)
    GIAI TRINH LOI NHUAN QUY II 2018 (23-07-2018)
    THÔNG BÁO DỜI NGÀY THANH TOÁN CỔ TỨC (10-07-2018)
BAO CAO KET QUA GIAO DICH CP (03-08-2018)

 

 

 - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA BÀ VÕ THỊ THANH TRANG

xem tiếp>>
    BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II 2018 (20-07-2018)
    BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (29-06-2018)
    CHỐT DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (25-05-2018)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.