Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  QUAN HỆ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
(20-01-2017)

 

 

                    Thủy sản xuất khẩu 2017 sẽ đạt 7,4 tỷ USD

(Chinhphu.vn) - Khác với thông tin dự báo ảm đảm từ đầu năm, kết thúc năm 2016, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn có một năm tăng tưởng khá khi mang về 7,053 tỉ USD, tăng 7,4% so với năm 2015 và dự báo trong năm 2017, thủy sản vẫn có những thuận lợi nhất định.

xem tiếp>>
    Giá cá tra tăng vọt (11-10-2016)
    (--)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (01-04-2016)
TS4 - GIAO DỊCH CP (09-03-2017)

 

 


                       THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

                                CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ


- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA BÀ VÕ THỊ THANH TRANG

xem tiếp>>
    TS4 - GIAO DỊCH CP (07-02-2017)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (14-12-2016)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (10-11-2016)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017 (10-02-2017)

 

 


                   THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                                                NĂM 2017


- THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TẠM ỨNG CỔ TỨC 2016 VÀ ĐHCĐ 2017
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017
- GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017
- QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, MẪU PHIẾU ĐỀ CỬ, MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH HĐQT
- QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, MẪU PHIẾU ĐỀ CỬ, MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH BKS
- QUY CHẾ BẦU CỬ

 

 

xem tiếp>>
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (16-01-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (27-09-2016)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (19-07-2016)
TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (20-01-2017)

 

 


                         BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2016

 

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2016 - VĂN PHÒNG C.TY

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2016 - TOÀN CÔNG TY

xem tiếp>>
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (21-10-2016)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (01-09-2016)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (01-08-2016)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 
320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361 - 39543 363      Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400
Người công bố thông tin : Bà Đào Thị Bích Hằng -  Tel : 08.39543 363  , HP : 0913911468 
© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.