Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ (21-07-2020)

 - BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẮNG VĂN BẢN

 - NGHỊ QUYẾT V.VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 


Các tin khác đã đăng:
    BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2020 (20-07-2020)
    NGHỊ QUYẾT HĐQT (20-07-2020)
    TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (02-07-2020)
    BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (01-07-2020)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN (10-06-2020)
    BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 (28-05-2020)
    TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG 2020 (15-05-2020)
    ĐIỀU LỆ CÔNG TY (15-05-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (13-05-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (07-05-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (06-05-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (05-05-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (04-05-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (24-04-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (22-04-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (17-04-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (17-04-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (06-04-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (03-04-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (30-03-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (30-03-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (25-03-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (23-03-2020)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (20-01-2020)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN (23-10-2019)
    BAO CAO TAI CHINH TRƯỚC KIỂM TOÁN (21-10-2019)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN (11-09-2019)
    GIAI TRÌNH BAO CAO TAI CHINH (27-08-2019)
    BAO CAO TAI CHINH (16-08-2019)
    Giải Trình Báo Cáo Tài Chính (06-08-2019)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.