Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (17-04-2020)

 CBTT Công Văn Sở Kế Hoạch và Đầu tư về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên


Các tin khác đã đăng:
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (17-04-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (06-04-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (03-04-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (30-03-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (30-03-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (25-03-2020)
    TS4 CÔNG BỐ THÔNG TIN (23-03-2020)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (20-01-2020)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN (23-10-2019)
    BAO CAO TAI CHINH TRƯỚC KIỂM TOÁN (21-10-2019)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN (11-09-2019)
    GIAI TRÌNH BAO CAO TAI CHINH (27-08-2019)
    BAO CAO TAI CHINH (16-08-2019)
    Giải Trình Báo Cáo Tài Chính (06-08-2019)
    BAO CAO TAI CHINH TRƯỚC KIỂM TOÁN (19-07-2019)
    BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG 2019 (18-07-2019)
    GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH BỔ SUNG (17-07-2019)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (08-06-2019)
    Tài liệu ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2019 (23-05-2019)
    GIAI TRÌNH LỢI NHUẬN QUY I 2019 (16-05-2019)
    GIAI TRÌNH LỢI NHUẬN QUY I 2019 (17-05-2019)
    THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐHCĐ BẤT THƯỜNG (06-05-2019)
    GIAI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (25-04-2019)
    BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 (23-04-2019)
    BAO CAO TAI CHINH (22-04-2019)
    BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (17-04-2019)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (05-04-2019)
    Tài liệu ĐHCĐ 2019 (05-04-2019)
    BAO CAO TAI CHINH (30-03-2019)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (22-02-2019)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.