Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (17-04-2019)

 - BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 - ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI


Các tin khác đã đăng:
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (05-04-2019)
    Tài liệu ĐHCĐ 2019 (05-04-2019)
    BAO CAO TAI CHINH (30-03-2019)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (22-02-2019)
    GIAI TRÌNH LỢI NHUẬN QUY IV 2018 (23-01-2019)
    GIAI TRÌNH LỢI NHUẬN QUY IV 2018 (23-01-2019)
    BAO CAO TAI CHINH (21-01-2019)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN (14-01-2019)
    THÔNG BÁO DỜI NGÀY THANH TOÁN CỔ TỨC 2016 (18-12-2018)
    BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (19-12-2018)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN (09-01-2019)
    BỔ NHIỆM NHÂN SỰ (17-12-2018)
    THÔNG BÁO GIAO DICH CỔ PHIỂU (15-11-2018)
    THONG BAO GIAO DICH (09-11-2018)
    GIAI TRÌNH LỢI NHUẬN QUY III 2018 (24-10-2018)
    BAO CAO TAI CHINH QUY III 2018 (20-10-2018)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (12-10-2018)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (08-10-2018)
    THONG BAO GIAO DICH (08-10-2018)
    Thông tin người phụ trách quản trị Công ty (03-10-2018)
    ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (03-10-2018)
    GIAI TRINH LOI NHUAN BÁN NIÊN 2018 ĐÃ SOÁT XÉT (04-09-2018)
    BAO CAO TAI CHINH QUY II 2018 ĐA SOAT XET (16-08-2018)
    BO SUNG DANH SACH NGUOI LIEN QUAN (09-08-2018)
    BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (09-08-2018)
    BAO CAO KET QUA GIAO DICH CP (03-08-2018)
    BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 6 THANG 2018 (25-07-2018)
    GIAI TRINH LOI NHUAN QUY II 2018 (23-07-2018)
    BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II 2018 (20-07-2018)
    THÔNG BÁO DỜI NGÀY THANH TOÁN CỔ TỨC (10-07-2018)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.