Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (TT CỔ TỨC) (20-09-2017)

 THÔNG BÁO DỜI NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

- THÔNG BÁO DỜI NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC  NĂM 2016

- BIÊN BẢN HỌP HĐQT VỀ VIỆC DỜI NGÀY TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016


Các tin khác đã đăng:
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (LN BÁN NIÊN) (18-08-2017)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Q.II-SAU KT) (15-08-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (KQGDCP) (01-08-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (LN Q.II) (21-07-2017)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (20-07-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (QT 6/2017) (18-07-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (14-07-2017)
    TS 4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (10-07-2017)
    TS 4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (04-07-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (03-07-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (03-07-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (27-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (13-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (15-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (16-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (16-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (15-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (09-06-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (12-05-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (11-05-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (09-05-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (09-05-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (04-05-2017)
    TS4 - THÔNG TIN THỦY SẢN (26-04-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (25-04-2017)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (20-04-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (19-04-2017)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017 (17-04-2017)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (13-04-2017)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (07-04-2017)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.