Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4-CBTT (GIẢI TRÌNH BCTC QUÝ 4.2021) (25-01-2022)

 - GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST BCTC QUÝ 4.2021


Các tin khác đã đăng:
    TS4-CBTT (BC QUẢN TRỊ NĂM 2021) (25-01-2022)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2021 (21-01-2022)
    TS4-CBTT (BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020) (06-12-2021)
    TS4-CBTT (NQ - BB - QUY CHẾ 2021) (01-12-2021)
    TS4 - CBTT (LÝ LỊCH TRÍCH NGANG) (23-11-2021)
    TS4-CBTT (ĐƠN TỪ NHIỆM TV HĐQT VÀ TV BKS) (19-11-2021)
    TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ 2021 - LẦN 2 (09-11-2021)
    TS4-CBTT (GIẢI TRÌNH BCTC QUÝ 3.2021) (25-10-2021)
    TS4-BÁO CÁO TC QUÝ 3-2021 (22-10-2021)
    TS4-CBTT (CHỐT DS HỌP ĐHĐCĐ 2021 - L2) (20-10-2021)
    TS4-BÁO CÁO TC QUÝ II -2021 (22-07-2021)
    TS4-CBTT (BC QUẢN TRỊ 6T-2021) (22-07-2021)
    TS4 - CBTT (DỜI ĐHCĐ TN 2021) (19-07-2021)
    TS4-CBTT (GIẢI TRÌNH LN BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2020) (12-07-2021)
    TS4-CBTT (GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN) (08-07-2021)
    TS4-CBTT (BỔ SUNG HỒ SƠ ĐHCĐ 2021) (07-07-2021)
    TS4 - CBTT (BCTC NĂM 2020 - ĐÃ KIỂM TOÁN) (29-06-2021)
    TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ 2021 (29-06-2021)
    TS4-CBTT (DỜI NGÀY TC ĐHCĐ TN 2021) (17-06-2021)
    TS4-CBTT (CHỐT DS HỌP ĐHĐCĐ 2021) (10-05-2021)
    TS4 - BC TC RIÊNG QUÝ 1-2021 (05-05-2021)
    TS4-CBTT (GIAO DỊCH CP) (29-04-2021)
    TS4-CBTT (BCTC HN QUÝ I/2021) (22-04-2021)
    TS4-CBTT (GIAO DỊCH CP) (05-04-2021)
    TS4-CBTT (GIAO DỊCH CP) (29-03-2021)
    TS4-CBTT (GIAO DỊCH CP) (25-03-2021)
    TS4-CBTT (HOÃN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2021) (18-03-2021)
    TS4-CBTT (GIAO DỊCH CP) (01-03-2021)
    TS4-CBTT (GIAO DỊCH CP) (08-02-2021)
    TS4 - CBTT (BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 2020) (28-01-2021)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.