Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017 (10-02-2017)


                   THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                                                NĂM 2017


- THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TẠM ỨNG CỔ TỨC 2016 VÀ ĐHCĐ 2017
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017
- GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017
- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
- BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
- BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
- QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, MẪU PHIẾU ĐỀ CỬ, MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH HĐQT
- QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, MẪU PHIẾU ĐỀ CỬ, MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH BKS
- QUY CHẾ BẦU CỬ
- TỜ TRÌNH CHỦ TICH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
- TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN 2017
- ĐƠN XIN MUA CỔ PHIẾU CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
- TỜ TRÌNH CHỦ TỊCH HĐQT MUA THÊM CỔ PHIẾU
- TỜ TRÌNH TĂNG TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
- TỜ TRÌNH HỦY NIÊM YẾT TỰ NGUYỆN TẠI SÀN HOSE
- TỜ TRÌNH CHỦ TRƯƠNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
- LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA ỨNG CỬ VIÊN HĐQT
- LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT
- DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

 


Các tin khác đã đăng:
    TS4 - GIAO DỊCH CP (07-02-2017)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (20-01-2017)
    (20-01-2017)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (16-01-2017)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (14-12-2016)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (10-11-2016)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (21-10-2016)
    Giá cá tra tăng vọt (11-10-2016)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (07-10-2016)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (27-09-2016)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (12-09-2016)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (01-09-2016)
    (--)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (12-08-2016)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (01-08-2016)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (19-07-2016)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (12-07-2016)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (07-07-2016)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (02-06-2016)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (20-05-2016)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (29-04-2016)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (20-04-2016)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (01-04-2016)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (28-03-2016)
    TS4 - ĐHCĐ NĂM 2016 (21-03-2016)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (12-03-2016)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (15-03-2016)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (04-02-2016)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (02-02-2016)
    TS4 - ĐHCĐ NĂM 2016 (28-01-2016)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.