Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
BO SUNG DANH SACH NGUOI LIEN QUAN (09-08-2018)

 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ SUNG DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI MỤC V.1


Các tin khác đã đăng:
    BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (09-08-2018)
    BAO CAO KET QUA GIAO DICH CP (03-08-2018)
    BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 6 THANG 2018 (25-07-2018)
    GIAI TRINH LOI NHUAN QUY II 2018 (23-07-2018)
    BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II 2018 (20-07-2018)
    THÔNG BÁO DỜI NGÀY THANH TOÁN CỔ TỨC (10-07-2018)
    THONG BAO GIAO DICH (04-07-2018)
    BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (29-06-2018)
    NGHI QUYET 06/2018/HĐQT (26-06-2018)
    THÔNG BÁO GIAO DỊCH (30-05-2018)
    CHỐT DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (25-05-2018)
    BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018 (27-04-2018)
    BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I 2018 (23-04-2018)
    BÁO CÁO KQGD (16-04-2018)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (GT SỐ LIỆU) (12-04-2018)
    TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018 (12-04-2018)
    THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018 (10-04-2018)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2017 (10-04-2018)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (GT SỐ LIỆU) (04-04-2018)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN (03-04-2018)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (Mô Hình CTy+ Loại BCTC) (30-03-2018)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (30-03-2018)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN (BCTC NĂM 2017) (30-03-2018)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN (15-03-2018)
    Nghị quyết hủy lấy ý kiến CĐ (27-02-2018)
    CÔNG BỐ THÔNG TIN ( Lấy Ý Kiến CĐ) (27-02-2018)
    Nghị Quyết HĐQT (08-02-2018)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Q.IV-2017) (22-01-2018)
    TS - BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017 (22-01-2018)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (LN Q.III/2017) (31-10-2017)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.