Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ 2022 (02-06-2022)

 -  NGHỊ QUYẾT 003-NQ/TS4-2022 (THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG HỌP ĐHCĐ).

-  THƯ MỜI THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2022.

-  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

-  MẪU GIẤY ỦY QUYỀN.

-  MẪU GIẤY ĐK THAM DỰ PHIÊN HỌP.

-  DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHCĐ.

-  BÁO CÁO HĐ CỦA HĐQT VÀ KQ SXKD 2021 VÀ KẾ HOẠCH KD 2022.

 -  BÁO CÁO BKS.

 -  CÁC TỜ TRÌNH ĐHCĐ.

-  DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU THAY THẾ, BỔ SUNG TV HĐQT, BKS.

-  DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022.

-  DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐHĐCĐ NĂM 2022.

-  MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐHĐCĐ.

-  MẪU PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

-  MẪU PHIẾU  BẦU CỬ BKS.

-  MẪU ĐƠN ỨNG CỬ + ĐƠN ĐỀ CỬ HĐQT.

-  MẪU ĐƠN ỨNG CỬ + ĐƠN ĐỀ CỬ BKS

-  MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH.

 

 


 


Các tin khác đã đăng:
    TS4-CBTT (CHỐT DS HỌP ĐHĐCĐ 2022) (05-05-2022)
    TS4 - CBTT (HOÃN ĐHCĐ TN 2022) (28-04-2022)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2022 (22-04-2022)
    TS4 - CBTT (BCTC NĂM 2021 - ĐÃ KIỂM TOÁN) (14-04-2022)
    TS4-CBTT (GIẢI TRÌNH BCTC QUÝ 4.2021) (25-01-2022)
    TS4-CBTT (BC QUẢN TRỊ NĂM 2021) (25-01-2022)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2021 (21-01-2022)
    TS4-CBTT (BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020) (06-12-2021)
    TS4-CBTT (NQ - BB - QUY CHẾ 2021) (01-12-2021)
    TS4 - CBTT (LÝ LỊCH TRÍCH NGANG) (23-11-2021)
    TS4-CBTT (ĐƠN TỪ NHIỆM TV HĐQT VÀ TV BKS) (19-11-2021)
    TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ 2021 - LẦN 2 (09-11-2021)
    TS4-CBTT (GIẢI TRÌNH BCTC QUÝ 3.2021) (25-10-2021)
    TS4-BÁO CÁO TC QUÝ 3-2021 (22-10-2021)
    TS4-CBTT (CHỐT DS HỌP ĐHĐCĐ 2021 - L2) (20-10-2021)
    TS4-BÁO CÁO TC QUÝ II -2021 (22-07-2021)
    TS4-CBTT (BC QUẢN TRỊ 6T-2021) (22-07-2021)
    TS4 - CBTT (DỜI ĐHCĐ TN 2021) (19-07-2021)
    TS4-CBTT (GIẢI TRÌNH LN BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2020) (12-07-2021)
    TS4-CBTT (GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN) (08-07-2021)
    TS4-CBTT (BỔ SUNG HỒ SƠ ĐHCĐ 2021) (07-07-2021)
    TS4 - CBTT (BCTC NĂM 2020 - ĐÃ KIỂM TOÁN) (29-06-2021)
    TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ 2021 (29-06-2021)
    TS4-CBTT (DỜI NGÀY TC ĐHCĐ TN 2021) (17-06-2021)
    TS4-CBTT (CHỐT DS HỌP ĐHĐCĐ 2021) (10-05-2021)
    TS4 - BC TC RIÊNG QUÝ 1-2021 (05-05-2021)
    TS4-CBTT (GIAO DỊCH CP) (29-04-2021)
    TS4-CBTT (BCTC HN QUÝ I/2021) (22-04-2021)
    TS4-CBTT (GIAO DỊCH CP) (05-04-2021)
    TS4-CBTT (GIAO DỊCH CP) (29-03-2021)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.