Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - BÁO CÁO KẾT QUẢ PHCP (10-07-2013)


- BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (10/07/2013)

- BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC (10/07/2013)


Các tin khác đã đăng:
    TS4 - PHÂN PHỐI CP KHÔNG MUA HẾT (08-07-2013)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q1-13 (26-04-2013)
    TS4 - TRẢ CỔ TỨC 2012 (10-05-2013)
    TS4 - GIAO DỊCH CP NỘI BỘ (02-05-2013)
    TS4 - PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (18-04-2013)
    TS4 - NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012 (01-04-2013)
    TS4 - TÀI LIỆU ĐHCĐ (--)
    TS4 - ĐHCĐ NĂM 2013 (--)
    TS4 - BÁO CÁO QUÝ 4 / 2012 (--)
    THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (--)
    TS4 - BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (--)
    TS4 - ĐÍNH CHÍNH NQ - ĐHCĐ (--)
    TS4 - BÁO CÁO QUÝ 3 /2012 (--)
    V/V CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (--)
    TS4 - ĐHCĐ năm 2012 (--)
    MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012 (--)
    TS4 - BÁO CÁO KIỂM TOÁN (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    TS4 - BÁO CÁO (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY 3 (--)
    THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ( LẦN 3 ) NGÀY TRẢ CỔ TỨC (--)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.