Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN (--)

                              THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

                                       CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Ngày 27 tháng 08 năm 2012 , Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 đã nhận được Thông báo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn : Tổng Công ty Thủy sản việt Nam - Công ty TNHH một thành viên , với nội dung như sau :


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN        
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM 
                            - - - - - -
Số : 771 / TSVN-QLV                                             TP/ HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2012

                  THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN 

                                     Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
                                                        - Sở Giao dịch Chứng khoán 
                                                        - Công ty CP Thủy sản số 4

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch : TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
2. Giấy ĐKKD số : 0310745210 do Sở KH&ĐT TP/HCM cấp ngày 31/03/2011
3. Điện thoại liên hệ : 08 38291924             Fax: 08 38290146
4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết : Cổ đông lớn
5. Mã chứng khoán giao dịch: TS4
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 1.755.000 CP , tỷ lệ : 15,26%
7. Số tài khoản giao dịch : 001C666666
8. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 500.000 CP
9. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 2.255.000 CP , Tỷ lệ 19,6%
10. Mục đích thực hiện giao dịch : Gia tăng tỷ lệ sở hữu
11. Phương thức giao dịch : Khớp lệnh và thỏa thuận
12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 29/08/2012 đến ngày 15/09/2012

                                                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                             Đã ký

                                                                                                     TRẦN TẤN TÂM

Các tin khác đã đăng:
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012 (--)
    TS4 - BÁO CÁO KIỂM TOÁN (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    TS4 - BÁO CÁO (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY 3 (--)
    THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ( LẦN 3 ) NGÀY TRẢ CỔ TỨC (--)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (--)
    BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP (--)
    TS4 - ĐIỀU CHỈNH ( LẦN 2 ) NGÀY TRẢ CỔ TỨC (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG (--)
    TS4 - ĐIỀU CHỈNH NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC (--)
    TS4 - TẠM ỨNG CỔ TỨC (--)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 / 2011 (--)
    TS4 - BÁO CÁO QUÝ 1 / 2011 (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2011 (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2011 (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2011 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011 (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2011 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 / 2010 (--)
    TS4 - MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    TS4 - CHUNG CƯ ORIENT (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 / 2010 (--)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.