Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - ĐIỀU CHỈNH ( LẦN 2 ) NGÀY TRẢ CỔ TỨC (--)

                              THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH NGÀY

              CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2011   ( Lần 2 )

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thủy sản số 4 xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc điều chỉnh ( Lần 2 ) ngày chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2011 như sau :


                              THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH 

                        NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC   ( Lần 2 )

           Căn cứ công văn số : 10790/BTC-CST của Bộ tài Chính ngày 12/08/2011 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số : 08/2011/QH13 của Quốc Hội .
           Sau khi liên hệ với Công ty Chứng khoán ACB và một số Công ty Chứng khoán khác , Chúng tôi được biết hiện nay các Công ty Chứng khoán đã ngưng thu thuế TNCN từ cổ tức (5%) .
          Công ty CPTS số 4 đã có Công văn số 36/VP-TB ngày 23/09/2011 gửi Sở Giao dịch CK T/P HCM và Trung tâm Lưu ký CK . Nay, HĐQT Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông về việc điều chỉnh ngày chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2011 của Công ty như sau :
           - Ngày chốt danh sách                       :  19/08/2011
           - Ngày giao dịch không hưởng quyền  :  17/08/2011
           - Ngày thanh toán cổ tức điều chỉnh đã công bố   :  15/12/2011
           - Ngày thanh toán cổ tức điều chỉnh lại                :  25/10/2011
       
           * Lý do điều chỉnh : Các Công ty Chứng khoán đã thực hiện việc miễn thuế TNCN từ cổ tức .

               Các thông tin khác trong Thông báo số 723/2011/TB-SGDHCM ngày 08/08/2011 của Sở Giao dịch CK T/P HCM và Thông báo số 2033/TB-CNVSD ngày 05/08/2011 của T.T Lưu ký Chứng Khoán VN chi nhánh T/P HCM  không thay đổi .
               Trân trọng thông báo .

                                                                              TP/HCM , ngày 26 tháng 09 năm 2011
                                                                                             CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                            NGUYỄN VĂN LỰC

Các tin khác đã đăng:
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG (--)
    TS4 - ĐIỀU CHỈNH NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC (--)
    TS4 - TẠM ỨNG CỔ TỨC (--)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 / 2011 (--)
    TS4 - BÁO CÁO QUÝ 1 / 2011 (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2011 (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2011 (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2011 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011 (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2011 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 / 2010 (--)
    TS4 - MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    TS4 - CHUNG CƯ ORIENT (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 / 2010 (--)
    TS4 - XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 8 THÁNG (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II / 2010 (--)
    TS4 - GIẢM GIÁ BÁN CĂN HỘ (--)
    TS4 - TẠM ỨNG CỔ TỨC (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I / 2010 (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    TS4 - NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2010 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2010 (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    BẢN CÁO BẠCH - TS4 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY 4 / 2009 (--)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (--)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.