Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (--)


                                              THÔNG BÁO
                        V/V CHỐT DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ
                       PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Hội đồng Quản trị Công ty CPTS số 4 trân trọng thông báo đến Qúy cổ đông về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau :


                                     THÔNG BÁO
                        V/V CHỐT DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ
                       PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Hội đồng Quản trị Công ty CPTS số 4 trân trọng thông báo đến Qúy cổ đông về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau :
- Tên chứng  khoán  :   CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
- Mã chứng khoán    :    TS4
- Loại chứng khoán :    Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá                  :   10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng                        :   06/10/2010
- Ngày giao dịch không hưởng quyền  :    04/10/2010
* Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nội dung : Phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ từ 115 Tỷ đồng lên 200 Tỷ đồng và xin niêm yết bổ sung lượng cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP/HCM
- Mục đích : đầu tư vùng nuôi Cá Tra cung cấp nguyên liệu cho nhà máy tại Đồng Tháp , và xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản tại Khu CN Long Hậu - Long An .
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1 cổ phiếu phổ thông - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện :  Từ ngày 20/10 đến hết ngày 03/11/2010 .
Trân trọng thông báo .

                                                                     TP/Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 09 năm 2010
                                                                                         CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                         VÕ PHƯỚC HÒA

* THƯ GỬI CỔ ĐÔNG
* TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
* DỰ ÁN NUÔI CÁ TRA NĂM 2010
* DỰ ÁN XÂY NHÀ MÁY TẠI LONG AN
* DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
* PHIẾU BIỂU QUYẾT GỬI CỔ ĐÔNG

Các tin khác đã đăng:
    TS4 - THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 8 THÁNG (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II / 2010 (--)
    TS4 - GIẢM GIÁ BÁN CĂN HỘ (--)
    TS4 - TẠM ỨNG CỔ TỨC (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I / 2010 (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    TS4 - NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2010 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2010 (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    BẢN CÁO BẠCH - TS4 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY 4 / 2009 (--)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (--)
    TS4 - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - DỰ ÁN VÙNG NUÔI (--)
    TS4 - XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 03 / 2009 (--)
    TS4 - BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 08 / 2009 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 07 / 2009 (--)
    TS4 - MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 / 2009 (--)
    TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2009 (--)
    NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT - C.TY CPTS SỐ 4 (--)
    CHUNG CƯ CAO CẤP ORIENT (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 / 2009 (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2009 (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2008 - TS4 (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.