Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)


                                        NGHỊ QUYẾT
            HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTS SỐ 4 
                                                        -  - - oOo - - -
                                         Về việc : MUA CỔ PHIẾU QUỸ

Ngày 27/07/2009 , Hội đồng quản trị Công ty CPTS số 4 đã có Công văn gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP/HCM xin đăng ký mua Cổ phiếu TS4 làm cổ phiếu quỹ .
HĐQT Công ty có nghị quyết như sau :


NGHỊ QUYẾT

   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTS SỐ 4

   - - - š › - - -

                            Về việc :  MUA CỔ PHIẾU QUỸ 
 
               
- Căn cứ  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua tại  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.
              
- Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và khả năng thực hiện kế hoạch năm 2009 của Công ty .
              
- Căn cứ nguồn thặng dư vốn cổ phần và diễn biến giá cổ phiếu TS4 trên thị trường chứng khoán .
              
- Căn cứ và Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/07/2009 .

              
Nay Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy sản số 4 có nghị quyết như sau :

              
* Mua cổ phiếu TS4 làm cổ phiếu quỹ của Công ty :

               * Tổng số lượng đăng ký mua  : 500.000  CP

               * Mục đích  : Bình ổn giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường

               * Nguồn vốn : Nguồn thặng dư vốn cổ phần

               * Ngày bắt đầu giao dịch  :   10/08/2009

               * Ngày kết thúc giao dịch :   15/10/2009

               * Phương thức giao dịch    :   Khớp lệnh
               
* Nguyên tắc xác định giá :  Theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán T/P HCM

 

                                                               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                       CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                       VÕ PHƯỚC HÒA

Các tin khác đã đăng:
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 / 2009 (--)
    TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2009 (--)
    NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT - C.TY CPTS SỐ 4 (--)
    CHUNG CƯ CAO CẤP ORIENT (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 / 2009 (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2009 (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2008 - TS4 (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    CHUNG CƯ CAO CẤP ORIENT APARTMENT (--)
    CHUNG CƯ CAO CẤP ORIENT APARTMENT (--)
    Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản 2009 - 2010 (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - TS4 (--)
    Năm 2009: Phát triển bền vững nghề nuôi cá tra (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    Hội nghị “Xuất khẩu Thủy sản 2009: Thách thức và Giải pháp (--)
    10 sự kiện ngành thủy sản Việt Nam năm 2008 (Tạp chí Thương mại Thủy sản bình chọn) (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    Ai Cập: Đang có nhu cầu rất lớn mặt hàng cá tra, basa đông lạnh (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    Bộ NN&PTNT quy định tạm thời về tần suất kiểm tra điều kiện đảm bảo ATVSTP và lấy mẫu kiểm tra lô hàng thủy sản XK (--)
    Thuế và thủ tục thanh khoản đang "cản" NK NL thủy sản (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    VASEP ký thoả thuận hợp tác với Hiệp hội các nhà kinh doanh và Chế biến Thuỷ sản Liên Bang Nga (--)
    Ai Cập - Thị trường mới cho hàng cá tra Việt Nam (--)
    CONG TY CO PHAN THUY SAN SO 4 (--)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.