Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - TẠM ỨNG CỔ TỨC (--)


              THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2010

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 như sau :


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 như sau :
- Tên chứng khoán     :   CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
- Mã chứng khoán      :   TS4
- Loại chứng khoán    :    Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá                 :   10.000 đồng
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức :   6% / mệnh giá  ( 600 đồng / cổ phiếu )
- Hình thức chi trả      :   Tiền mặt

- Ngày giao dịch không hưởng quyền :  14/06/2010
- Ngày đăng ký cuối cùng                  :  16/06/2010
- Ngày thanh toán cổ tức                   :  15/07/2010

* Địa điểm thực hiện chi trả cổ tức :
- Đối với chứng khoán đã lưu ký : Các cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán nơi Quý Cổ đông mở Tài khoản lưu ký .
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Các cổ đông nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty .

                                                   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                             VÕ PHƯỚC HÒA

Các tin khác đã đăng:
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I / 2010 (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    TS4 - NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2010 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2010 (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    BẢN CÁO BẠCH - TS4 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY 4 / 2009 (--)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (--)
    TS4 - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - DỰ ÁN VÙNG NUÔI (--)
    TS4 - XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 03 / 2009 (--)
    TS4 - BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 08 / 2009 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 07 / 2009 (--)
    TS4 - MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 / 2009 (--)
    TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2009 (--)
    NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT - C.TY CPTS SỐ 4 (--)
    CHUNG CƯ CAO CẤP ORIENT (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 / 2009 (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2009 (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2008 - TS4 (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    CHUNG CƯ CAO CẤP ORIENT APARTMENT (--)
    CHUNG CƯ CAO CẤP ORIENT APARTMENT (--)
    Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản 2009 - 2010 (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - TS4 (--)
    Năm 2009: Phát triển bền vững nghề nuôi cá tra (--)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.