Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (--)

                                                   THÔNG  BÁO
                   V/V CHỐT DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ PHÁT HÀNH
                                        THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau :


                      V/V CHỐT DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ PHÁT HÀNH
                                          THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  như sau :
- Tên chứng khoán   : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
- Mã chứng khoán    :  TS4
- Loại chứng khoán :  Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá                 :  10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng                       :  05/11/2009
- Ngày giao dịch không hưởng quyền :  03/11/2009
* Lý do và mục đích : Tổ chức lấy ý kiến đại hội cổ đông bằng văn bản .
   - Nội dung : Phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ từ 84.703.500.000 đồng lên 115.000.000.000 đồng ( Một trăm mười lăm tỷ đồng ) , và xin niêm yết bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán TP/HCM .
   - Mục đích : Đầu tư vùng nuôi Cá Tra , cá Ba sa cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy mới tại Khu CN Thanh Bình - Tỉnh Đồng Tháp .
   - Tỷ lệ thực hiện quyền :  1 cổ phiếu phổ thông - 1 quyền biểu quyết
   - Thời gian thực hiện    : Từ ngày 16/11 đến hết ngày 27/11/2009

Trân trọng thông báo .
                                                                                     CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                      VÕ PHƯỚC HÒA

                      Thư gửi Cổ đông               

 

Các tin khác đã đăng:
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 03 / 2009 (--)
    TS4 - BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 08 / 2009 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 07 / 2009 (--)
    TS4 - MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 / 2009 (--)
    TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2009 (--)
    NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT - C.TY CPTS SỐ 4 (--)
    CHUNG CƯ CAO CẤP ORIENT (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 / 2009 (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2009 (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2008 - TS4 (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    CHUNG CƯ CAO CẤP ORIENT APARTMENT (--)
    CHUNG CƯ CAO CẤP ORIENT APARTMENT (--)
    Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản 2009 - 2010 (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - TS4 (--)
    Năm 2009: Phát triển bền vững nghề nuôi cá tra (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    Hội nghị “Xuất khẩu Thủy sản 2009: Thách thức và Giải pháp (--)
    10 sự kiện ngành thủy sản Việt Nam năm 2008 (Tạp chí Thương mại Thủy sản bình chọn) (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    Ai Cập: Đang có nhu cầu rất lớn mặt hàng cá tra, basa đông lạnh (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    Bộ NN&PTNT quy định tạm thời về tần suất kiểm tra điều kiện đảm bảo ATVSTP và lấy mẫu kiểm tra lô hàng thủy sản XK (--)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.