Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)

                                                  THÔNG BÁO 
                           V/V MUA CỔ PHIẾU QUỸ

Ngày 22/11/2010 Sở Giao dịch Chứng khoán TP/HCM đã có công văn số  2176/2010/SGDHCM-NY v/v chấp thuận hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu quỹ cũa TS4 như sau : 


                                                THÔNG BÁO 
                           V/V MUA CỔ PHIẾU QUỸ

Ngày 22/11/2010 Sở Giao dịch Chứng khoán TP/HCM đã có công văn số  2176/2010/SGDHCM-NY v/v chấp thuận hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu quỹ cũa TS4 như sau : 
- Mục đích mua lại  : Góp phần bình ổn giá cổ phiếu TS4 trên thị trường
- Số lượng đăng ký mua lại : 1.000.000 CP ( Một triệu CP ) , tương đương 10 Tỷ đồng theo mệnh giá , chiếm 8,7% vốn điều lệ .
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn thặng dư vốn tính đến thời điểm 30/09/2010 ( Theo báo cáo tài chính khoảng 88,76 Tỷ đồng )
- Phương thức giao dịch : Khớp lệnh
- Khối lượng mua lại mỗi ngày : Được phép mua tối thiểu bằng 3% và khối lượng mua tối đa bằng  5% khối lượng đăng ký , và được mua vượt 10% khối lượng cổ phiếu TS4 trong ngày giao dịch liền kề trước .
- Nguyên tắc xác định giá :Theo quy định tại Quy chế giao dịch của SGDCK T/P HCM
- Thời gian đăng ký giao dịch : Từ 06/12/2010 đến 06/03/2011
Trân trọng thông báo .

                                                             CHỦ TỊCH HĐQT C.TY
                                                                 VÕ PHƯỚC HÒA

Các tin khác đã đăng:
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    TS4 - CHUNG CƯ ORIENT (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 / 2010 (--)
    TS4 - XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 8 THÁNG (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II / 2010 (--)
    TS4 - GIẢM GIÁ BÁN CĂN HỘ (--)
    TS4 - TẠM ỨNG CỔ TỨC (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I / 2010 (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    TS4 - NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2010 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2010 (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    BẢN CÁO BẠCH - TS4 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY 4 / 2009 (--)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (--)
    TS4 - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - DỰ ÁN VÙNG NUÔI (--)
    TS4 - XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 03 / 2009 (--)
    TS4 - BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 08 / 2009 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 07 / 2009 (--)
    TS4 - MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 / 2009 (--)
    TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2009 (--)
    NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT - C.TY CPTS SỐ 4 (--)
    CHUNG CƯ CAO CẤP ORIENT (--)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.