Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - CHUNG CƯ ORIENT (--)

                                   THÔNG BÁO
                  V/v thay đổi Hợp đồng mua căn hộ

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng đã mua Căn hộ Orient Apartment của Công ty : Kể từ ngày 08/11/2010 Công ty sẽ tiến hành đổi Hợp đồng Hứa mua hứa bán đã ký kết với khách hàng thành Hợp đồng Mua bán Căn hộ .
Kính mời Quý khách hàng đến Công ty để làm thủ tục đổi Hợp đồng ( Khi đi nhớ mang theo Hợp đồng hứa mua Hứa bán ) .
- Địa chỉ VP Công ty : 320 Hưng Phú - Phường 9 - Quận 8 - TP/HCM
- Thời gian  : Từ 08/11/2010 - Trong giờ hành chính ( 8h đến 16h30 ) .
Trân trọng thông báo .

                                                                              TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                             NGUYỄN VĂN LỰC


                                         THÔNG BÁO
                       V/v thay đổi Hợp đồng mua căn hộ

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng đã mua Căn hộ Orient Apartment của Công ty : Kể từ ngày 08/11/2010 Công ty sẽ tiến hành đổi Hợp đồng Hứa mua hứa bán đã ký kết với khách hàng thành Hợp đồng Mua bán Căn hộ .
Kính mời Quý khách hàng đến Công ty để làm thủ tục đổi Hợp đồng ( Khi đi nhớ mang theo Hợp đồng hứa mua Hứa bán ) .
- Địa chỉ VP Công ty : 320 Hưng Phú - Phường 9 - Quận 8 - TP/HCM
- Thời gian  : Từ 08/11/2010 - Trong giờ hành chính ( 8h đến 16h30 ) .
Trân trọng thông báo .

                                                                              TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                             NGUYỄN VĂN LỰC

 

Các tin khác đã đăng:
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 / 2010 (--)
    TS4 - XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 8 THÁNG (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II / 2010 (--)
    TS4 - GIẢM GIÁ BÁN CĂN HỘ (--)
    TS4 - TẠM ỨNG CỔ TỨC (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I / 2010 (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    TS4 - NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2010 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2010 (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    BẢN CÁO BẠCH - TS4 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY 4 / 2009 (--)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (--)
    TS4 - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - DỰ ÁN VÙNG NUÔI (--)
    TS4 - XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 03 / 2009 (--)
    TS4 - BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 08 / 2009 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 07 / 2009 (--)
    TS4 - MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 / 2009 (--)
    TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2009 (--)
    NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT - C.TY CPTS SỐ 4 (--)
    CHUNG CƯ CAO CẤP ORIENT (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 / 2009 (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2009 (--)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.