Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - TẠM ỨNG CỔ TỨC (--)

                                                THÔNG BÁO

          VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2011

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 như sau :


                                                      THÔNG BÁO

          VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2011

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 như sau :

- Tên chứng khoán    :   CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4.

-  Mã chứng khoán    :    TS4

-  Mệnh Gía              :   10.000 đồng

-  Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 10% trên mệnh giá (1.000 đồng trên1 Cổ phiếu )

-  Hình thức chi trả        :          Tiền mặt

-  Ngày giao dịch không hưởng quyền   :    17/08/2011

-  Ngày chốt danh sách                        :    19/08/2011

-  Ngày thanh toán cổ tức                    :     20/09/2011

*   Địa điểm thực hiện chi trả cổ tức  :

Đối với chứng khoán đã lưu ký : người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản  .

Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và xuất trình CMND .

 

Trân trọng thông báo .

 

                                                       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                           

                                                                NGUYỄN VĂN LỰC 

 

Các tin khác đã đăng:
    TS4 - GIAO DỊCH CP (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 / 2011 (--)
    TS4 - BÁO CÁO QUÝ 1 / 2011 (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2011 (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2011 (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2011 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011 (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2011 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 / 2010 (--)
    TS4 - MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    TS4 - CHUNG CƯ ORIENT (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 / 2010 (--)
    TS4 - XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 8 THÁNG (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II / 2010 (--)
    TS4 - GIẢM GIÁ BÁN CĂN HỘ (--)
    TS4 - TẠM ỨNG CỔ TỨC (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I / 2010 (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    TS4 - NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2010 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2010 (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    BẢN CÁO BẠCH - TS4 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY 4 / 2009 (--)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (--)
    TS4 - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - DỰ ÁN VÙNG NUÔI (--)
    TS4 - XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (--)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.