Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - ĐHCĐ NĂM 2013 (--)


        THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

             ĐỂ TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau :

- Tên chứng khoán   : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
- Mã chứng khoán    : TS4


Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 4 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 như sau : 
- Tên chứng khoán : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4. 
- Mã chứng khoán : TS4 
- Mệnh gía : 10.000 đồng 
- Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2013
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/03/2013 

1. Thời gian và địa điểm tổ chức : 
- Thời gian : 8h00 – 12h00 , ngày 08/04/2013 
- Địa điểm : Khách sạn PALACE, Số 56 – 66 Nguyễn Huệ – Quận 1 – TP/ HCM 

2. Nội dung Đại hội : 
1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2013 
2. Phương án phân phối lợi nhuận , trích lập các quỹ , Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án đã đầu tư năm 2012 và kế hoạch đầu tư năm 2013 . 
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 
4. Bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm vì lý do tuân thủ quy định của Pháp luật . 
5. Một số vấn đề quan trọng khác trình Đại Hội Cổ Đông . 

3. Thành phần tham dự Đại hội : 
* Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 12/03/2013 . Cổ đông không thể đến dự , nếu uỷ quyền cho người khác phải có giấy uỷ quyền hợp lệ . 
* Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự ĐH vui lòng mang theo giấy CMND và Giấy uỷ quyền ( nếu có ) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội . 
* Các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ , mẫu Giấy ủy quyền , sẽ được đăng tải trên website của Công ty (www.seafoodno4.com ) trước 15 ngày diễn ra Đại hội . 

4. Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT , thành viên ban Kiểm soát : 
Quý cổ đông , nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử , đề cử ứng cử viên để bầu thay thế thành viên HĐQT , thành viên BKS theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty vui lòng gửi phiếu ứng cử – đề cử thành viên HĐQT , thành viên BKS về Công ty trước ngày 01/04/2013 . 
Quy định cụ thể về điều kiện ứng cử và đề cử thành viên HĐQT , thành viên BKS , Quý cổ đông xem trên website của Công ty : http://seafoodno4.com , kể từ ngày 08/03/2013 . 
* Để thuận lợi cho công tác tổ chức , đề nghị Quý vị Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h ngày 04/04/2013 . Xin liên hệ : Cô Bảo Đoan – ĐT : (08) 39543369 , 0976999414 . 

Trân trọng thông báo .

                                                                            TP/HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2013 
                                                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                             NGUYỄN VĂN LỰC

Các tin khác đã đăng:
    TS4 - BÁO CÁO QUÝ 4 / 2012 (--)
    THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (--)
    TS4 - BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (--)
    TS4 - ĐÍNH CHÍNH NQ - ĐHCĐ (--)
    TS4 - BÁO CÁO QUÝ 3 /2012 (--)
    V/V CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (--)
    TS4 - ĐHCĐ năm 2012 (--)
    MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012 (--)
    TS4 - BÁO CÁO KIỂM TOÁN (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    TS4 - BÁO CÁO (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY 3 (--)
    THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ( LẦN 3 ) NGÀY TRẢ CỔ TỨC (--)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (--)
    BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP (--)
    TS4 - ĐIỀU CHỈNH ( LẦN 2 ) NGÀY TRẢ CỔ TỨC (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG (--)
    TS4 - ĐIỀU CHỈNH NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC (--)
    TS4 - TẠM ỨNG CỔ TỨC (--)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 / 2011 (--)
    TS4 - BÁO CÁO QUÝ 1 / 2011 (--)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.