Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ (05-07-2013)


                    BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

                          6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

                          Download BÁO CÁO

 


Các tin khác đã đăng:
    TS4 - CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN (20-08-2013)
    TS4 - BÁO CÁO KẾT QUẢ PHCP (10-07-2013)
    TS4 - PHÂN PHỐI CP KHÔNG MUA HẾT (08-07-2013)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q1-13 (26-04-2013)
    TS4 - TRẢ CỔ TỨC 2012 (10-05-2013)
    TS4 - GIAO DỊCH CP NỘI BỘ (02-05-2013)
    TS4 - PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (18-04-2013)
    TS4 - NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012 (01-04-2013)
    TS4 - TÀI LIỆU ĐHCĐ (--)
    TS4 - ĐHCĐ NĂM 2013 (--)
    TS4 - BÁO CÁO QUÝ 4 / 2012 (--)
    THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (--)
    TS4 - BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (--)
    TS4 - ĐÍNH CHÍNH NQ - ĐHCĐ (--)
    TS4 - BÁO CÁO QUÝ 3 /2012 (--)
    V/V CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (--)
    TS4 - ĐHCĐ năm 2012 (--)
    MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012 (--)
    TS4 - BÁO CÁO KIỂM TOÁN (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (--)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 (--)
    TS4 - THÔNG BÁO (--)
    TS4 - BÁO CÁO (--)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.