Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - BÁO CÁO QUẢN TRỊ (01-07-2014)


                                BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                       6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

                       
                                                   Download Báo cáo


Các tin khác đã đăng:
    TS4 - GIAO DỊCH CP (29-05-2014)
    BÁO CÁO QUÝ 1 / 2014 (29-04-2014)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2014 (07-04-2014)
    TS4 - BÁO CÁO NĂM 2013 (26-03-2014)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (13-03-2014)
    TS4 - ĐHCĐ NĂM 2014 (28-02-2014)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (20-01-2014)
    TS4 - GIAO DICH CP (17-02-2014)
    BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2013 (07-01-2014)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 (18-10-2013)
    TS4 - BÁO CÁO (07-10-2013)
    TS4 - THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU (30-08-2013)
    NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU (29-08-2013)
    TS4 - BÁO CÁO 6 THÁNG 2013 (27-08-2013)
    TS4 - THAY ĐỔI GPKD (20-08-2013)
    BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ (05-07-2013)
    TS4 - CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN (20-08-2013)
    TS4 - BÁO CÁO KẾT QUẢ PHCP (10-07-2013)
    TS4 - PHÂN PHỐI CP KHÔNG MUA HẾT (08-07-2013)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q1-13 (26-04-2013)
    TS4 - TRẢ CỔ TỨC 2012 (10-05-2013)
    TS4 - GIAO DỊCH CP NỘI BỘ (02-05-2013)
    TS4 - PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (18-04-2013)
    TS4 - NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012 (01-04-2013)
    TS4 - TÀI LIỆU ĐHCĐ (--)
    TS4 - ĐHCĐ NĂM 2013 (--)
    TS4 - BÁO CÁO QUÝ 4 / 2012 (--)
    THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (--)
    TS4 - BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (--)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.